Monday, October 13, 2008

DOM


The Document Object Model, DOM är den structuren som hemsidan är byggd på.

No comments: